Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2018/2019

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architektura) i w PW Filia w Płocku

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie (oprócz studiów przez Internet)
4 września ogłoszenie wyników przyjęć
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
14 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku oraz na kierunkach studiów przez Internet
9 stycznia 2019  początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów  rozpoczynające się w lutym 2019 r.
4 lutego 2019 r koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów  rozpoczynające się w lutym 2019 r.

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Architektura 

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
7 maja początek rejestracji (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
28 maja koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
9 czerwca I etap sprawdzianu predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin wydrukowanej z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego)
12 czerwca przesłanie na konta IKR wyników I etapu sprawdzianu wraz z decyzją o dopuszczeniu do  II  etapu
16 czerwca II etap sprawdzianu predyspozycji
19 czerwca przesłanie na konta IKR wyników II etapu sprawdzianu
5 lipca egzamin przedmiotowy z matematyki dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo maturalne wydane poza polskim systemem edukacji
koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu)
9 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego poza Polską w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego
11 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia oraz przesłanie pozostałym kandydatom, na konta IKR, informacji o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne
początek składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
12 lipca koniec składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
13 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając ją w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
16 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne
17 lipca koniec  zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (I tura)
18 lipca ewentualne ogłoszenie listy kandydatów (II tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne, którzy wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając to w systemie poprzez IKR
19 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia niestacjonarne
20 lipca koniec zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia niestacjonarne
23 lipca ewentualne ogłoszenie listy kandydatów (III tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne, którzy wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając to w systemie poprzez IKR
24 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze na studia niestacjonarne
25 lipca koniec zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze na studia niestacjonarne

Szczegółowy harmonogram działań rekrutacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.