Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2017/2018

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architektura) i w PW Filia w Płocku

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie
5 września ogłoszenie wyników przyjęć
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
15 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku
10 stycznia 2018 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów  rozpoczynające się w lutym 2018 r.
5 lutego 2018 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów  rozpoczynające się w lutym 2018 r. w Warszawie

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Architektura 

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja początek rejestracji (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
23 maja koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i dokonywania korekt na IKR
 3 czerwca  I etap sprawdzianu predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin wydrukowanej z IKR )
6 czerwca  przesłanie na konta IKR wyników I etapu sprawdzianu wraz z decyzją o dopuszczeniu do  II etapu
10  czerwca II etap sprawdzianu predyspozycji
13  czerwca  przesłanie na konta IKR wyników II etapu sprawdzianu
29 czerwca egzamin przedmiotowy z matematyki dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo maturalne wydane poza polskim systemem edukacji
6 lipca ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu)
7 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego poza Polską w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego
12 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne  (80 miejsc) wyłonionej spośród kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu sprawdzianu oraz przesłanie pozostałym kandydatom na konta IKR informacji o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne
początek składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez IKR
13 lipca koniec składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez IKR
14 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne, wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając ją w systemie poprzez IKR
17 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne
18 lipca koniec zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne
19 lipca ogłoszenie listy kandydatów (II tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne, którzy wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając to w systemie poprzez IKR
20 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia niestacjonarne
21 lipca koniec zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia niestacjonarne
24 lipca ogłoszenie listy kandydatów (III tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne,  którzy wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając to w systemie poprzez IKR
25 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze na studia niestacjonarne
26 lipca koniec zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze na studia niestacjonarne

Szczegółowy harmonogram działań rekrutacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.