Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za studia

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 3.09.2019 r.
Około dwóch tygodni po tym terminie, zostanie przydzielony zakwalifikowanym kandydatom nowy indywidualny numer konta bankowego - różny od konta dla opłat rekrutacyjnych.
Na to konto zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty (te obowiązujące przed podjęciem studiów np. czesne, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów).
Zwraca się uwagę, że każde konto związane jest z Wydziałem prowadzącym studia, na który kandydat został zakwalifikowany.
Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem  https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. 

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:
  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy. 
Uwaga! Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

Pierwszą opłatą jakiej należy dokonać po przyjęciu na studia, to opłata  za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,
  • wydanie indeksu – 4 zł.
Uwaga!
Przed dokonaniem wpłaty prosimy upewnić się w dziekanacie swojego Wydziału czy Wydział pobiera opłaty za indeks.

Warunkiem odebrania  legitymacji studenckiej jest wniesienie opłaty za jej wydanie oraz podpisanie w dziekanacie Wydziału -  Umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Z treścią umowy można zapoznać się pod adresem internetowym: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2015-XLVIII/Uchwala-nr-332-XLVIII-2015-z-dnia-23-09-2015.
Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer  konta bankowego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy
Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 zawiera Decyzja Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018. Wysokość opłat na rok akademicki 2019/2020 zostanie podana w nowej Decyzji Rektora w czerwcu 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości opłat, wydawania dokumentów, podpisywania umów (terminy, miejsce)  dostępne będą na stronach internetowych i tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów.

UWAGA!
Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią. 

Wgląd do stanu konta możliwy jest za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • stan rozliczeń (winien/ma).

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIEKANATEM WYDZIAŁU!

 

Uwaga! 
Jeśli Wydział będzie uruchamiał rekrutację uzupełniającą we wrześniu, okres przeprowadzania dodatkowej rejestracji oraz termin podjęcia decyzji, zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.