Znak Politechniki Warszawskiej

Badania lekarskie dla kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Skierowania na badania zostaną wydane przy składaniu przez kandydatów dokumentów. 
 
Badania dla osób posiadających imienne skierowania, wykonane przez placówki które podpisały odpowiednie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, są bezpłatne. 
Wykaz tych placówek podany jest poniżej.
 
Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w dziekanacie Wydziału (sekretariacie Kolegium). 
Brak dostarczonego zaświadczenia uniemożliwi wydanie legitymacji studenckiej.

Wykaz placówek 2018

Pobierz plik (pdf, 423,91 kB)