Znak Politechniki Warszawskiej

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia

Wykaz miejsc oferowanych w roku 2018

Kierunek studiów Wydziały Liczba miejsc
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 3
Automatyka i Robotyka Elektryczny 1
Inżynierii Produkcji 1
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Mechatroniki 1
Biotechnologia Chemiczny 1
Budownictwo Inżynierii Lądowej 3
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych (w Płocku) 2
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Elektrotechnika Elektryczny 3
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Fizyka Techniczna Fizyki 1
Fotonika Fizyki 1
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 1
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 1
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Elektryczny 1
Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
Inżynieria Biomedyczna Mechatroniki 1
Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inż. Chemicznej i Procesowej 1
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 1
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 1
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 3
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa 1
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 2
Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa 1
Samochodów i Maszyn Roboczych 3
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Mechatronika Mechatroniki 1
Samochodów i Maszyn Roboczych 1
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 1
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 1
Technologia Chemiczna Chemiczny 2
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Transport Transportu 3
Zarządzanie Zarządzanie 2
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 2
Zarządzania 2

Kandydaci zainteresowani tymi studiami powinni zarejestrować się w systemie rejestracyjnym: cwm.pw.edu.pl/aplikuj od dnia 4.04.2018 do dnia 5.06.2018. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Studentów Międzynarodowych PW - Plac Politechniki 1 p. 233 lub: studia@cwm.pw.edu.pl, tel. + 48 22 234 6039

Wszyscy kandydaci mają obowiązek do przystąpienia do egzaminu pisemnego w dniu 05.07.2018. Egzaminy z matematyki i fizyki lub chemii (do wyboru) będą trwały po 120 minut i będą się składać z 6 zdań każdy. Kandydaci na kierunek Administracja, jako drugi przedmiot poza matematyką, mogą wybrać również historię lub geografię.

Egzamin konkursowy odbędzie się na Politechnice Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki i o godzinie 12:00 - egzamin z fizyki lub chemii.

Zakres egzaminu - cd » (pdf, 14,66 kB)

 

Tematy Matematyka 2011 (msword, 33,00 kB)
Tematy Matematyka 2012 (msword, 31,50 kB)
Tematy Matematyka 2013 (msword, 27,00 kB)
Tematy Matematyka 2014 (msword, 95,00 kB)
Tematy Matematyka 2015 (msword, 162,00 kB)
Tematy Matematyka 2016 (msword, 198,50 kB)
Tematy Matematyka 2017 (msword, 169,50 kB)

 

Tematy Fizyka 2011 (msword, 32,00 kB)
Tematy Fizyka 2012 (msword, 28,00 kB)
Tematy Fizyka 2013 (msword, 28,00 kB)
Tematy Fizyka 2014 (msword, 32,50 kB)
Tematy Fizyka 2015 (msword, 32,50 kB)
Tematy Fizyka 2016 (msword, 42,50 kB)
Tematy Fizyka 2017 (msword, 38,00 kB)

 

Tematy Chemia 2011 (msword, 30,00 kB)
Tematy Chemia 2012 (msword, 33,00 kB)
Tematy Chemia 2013 (msword, 46,00 kB)
Tematy Chemia 2014 (msword, 37,50 kB)
Tematy Chemia 2015 (msword, 38,50 kB)
Tematy Chemia 2016 (msword, 53,50 kB)
Tematy Chemia 2017 (msword, 72,00 kB)

 

Wyniki egzaminów i decyzje o przyjęciu na studia będą znane w dniu 10.07.2018. Komisje Rekrutacyjne mogą ustalić minimalne wymagania wyników egzaminu i nie wykorzystać oferowanych miejsc. Osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć komplet dokumentów od 17.09.2018 do 15.10.2018 w Biurze Studentów Międzynarodowych, pokój 233, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa.