Znak Politechniki Warszawskiej

Przyjęcia na studia drugiego stopnia

Wykaz miejsc oferowanych w roku 2018

Kierunek studiów Wydziały Liczba miejsc
Administracja Administracji i Nauk Społecznych (A) 3
Automatyka i Robotyka Elektryczny (B) 1
Inżynierii Produkcji (B) 2
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (A) 1
Mechatroniki (A i B) 1
Biotechnologia Chemiczny (A) 1
Budownictwo Inżynierii Lądowej (A) 2
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) (A) 1
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku)  1
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) 2
Elektrotechnika Elektryczny (B) 2
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (A) 1
Fizyka Techniczna Fizyki (A i B) 1
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii (B) 1
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii (B) 1
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) 2
Elektryczny (A i B) 1
Inżynieria Biomedyczna Mechatroniki (A i B) 1
Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) 1
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inż. Chemicznej i Procesowej (B) 1
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej (A i B) 1
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (A) 3
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (A) 1
Matematyka Matematyki i Nauk Informatycznych (A) 1
Mechanika i Budowa Maszyn Budownictwa Mechaniki i Petrochemii – Płock (A) 1
Inżynierii Produkcji (B) 2
Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (A) 1
Samochodów i Maszyn Roboczych (A i B) 1
Mechatronika Mechatroniki (A i B) 2
Samochodów i Maszyn Roboczych (A i B) 1
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (A) 1
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji (B) 1
Technologia Chemiczna Chemiczny (A i B) 2
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) (A) 1
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) 2
Transport Transportu (A) 3
Zarządzanie Zarządzanie (A i B) 2
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji (B) 2
Zarządzania (A i B) 2

Przy nazwach wydziałów podano terminy rozpoczynania studiów:

A – studia można rozpocząć tylko od października 2018, B – studia można rozpocząć tylko od lutego 2019, A i B – studia można rozpocząć w każdym z tych terminów.

Kandydaci zainteresowani tymi studiami powinni zarejestrować się w systemie rejestracyjnym: cwm.pw.edu.pl/aplikuj od dnia 4.04.2018 do dnia 5.06.2018. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Studentów Międzynarodowych PW - Plac Politechniki 1 p. 233 lub: studia@cwm.pw.edu.pl, tel. + 48 22 234 6039

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski potwierdzające ukończenie studiów odpowiadających co najmniej poziomowi polskich studiów pierwszego stopnia oraz wykaz przedmiotów i uzyskanych ocen. Zeskanowane dokumenty wraz z potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej należy załączyć do systemu rejestracyjnego.

Jeżeli kandydat przewiduje uzyskanie dyplomu po terminie zgłoszenia, ale przed 1.10.2018 można dostarczyć tylko wykaz przedmiotów i ocen oraz informację o rodzaju dyplomu i spodziewanej dacie jego uzyskania.

Władze uczelni po zapoznaniu się z dokumentami zawiadomią kandydatów w terminie do 5.07.2018:
- czy zakwalifikowały ich na studia,
- czy odmawiają ich przyjęcia na postulowane studia.

Zasady kwalifikacji (msword, 47,50 kB)

Osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć komplet dokumentów od 17.09.2018 do 15.10.2018 w Biurze Studentów Międzynarodowych, pokój 233, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa.

Komplet dokumentów dla studentów studiów magisterskich – II stopnia (msword, 23,50 kB)