Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć na Studia Doktoranckie w Politechnice Warszawskiej:

  1. Zasady przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich.
  2. Zasady przyjęć na studia doktoranckie w języku polskim dotyczące cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich.
  3. Zasady przyjęć na studia doktoranckie w języku angielskim dotyczące cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich.

 

Ad 1. Zasady przyjęć na studia doktoranckie dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich.

 
Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
https://rekrutacja.pw.edu.pl

 
Wszyscy kandydaci na studia doktoranckie są uprzejmie proszeni o zapoznanie się, z chwilą podjęcia decyzji o wybranych studiach doktoranckich, z poniższymi informacjami szczegółowymi:

 
Podczas rejestracji elektronicznej należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów doktoranckich potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb.

Wydrukowany z systemu informatycznego „Rekrutacja PW” formularze: „Karta informacyjna” i „Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie” wraz  z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procedurze rekrutacyjnej, kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie wybranych studiów doktoranckich.

Kandydaci proszeni są o umieszczaniu w elektronicznym formularzu aktualnego zdjęcia.