Znak Politechniki Warszawskiej

FBA – Skuteczny Lider Firmy

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
tel. 48 (0) 22 234-70-33
tel. 22 234 70 89
fax 48 (0) 22 234-70-16
e-mail: fba@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl
Kierownik

dr Agnieszka Skala

Charakterystyka

FBA - Skuteczny Lider Firmy (Family Business Academy) to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu. Zajęcia (120 godzin) realizowane są w języku polskim w sesjach od piątku do soboty.

Celem programu FBA Skuteczny Lider Firmy jest rozwój umiejętności menadżerskich osób zarządzających małymi firmami. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę firm z sektora MŚP przekazaną przez ekspertów i praktyków. Szczególny nacisk kładziemy na strategiczne planowanie i rozwój umiejętności osobistych. Ważne jest również działanie networkingowe– dajemy uczestnikom szansę nawiązania wartościowych znajomości i skorzystania z platformy wymiany doświadczeń z absolwentami poprzednich edycji FBA jak również studiów MBA Szkoły.

Czego uczy program FBA?

 • budowania strategii biznesowych, zarządzania operacyjnego oraz zarządzania kadrami z uwzględnieniem specyfiki małej firmy,
 • zarządzania finansami, w tym o źródłach finansowania dostępnych dla firm z sektora MŚP,
 • wiedzy z zakresu prawa, z naciskiem na przygotowanie formalnej strony sukcesji.

 

Absolwent FBA będzie dysponować umiejętnościami:

 • menadżerskimi, zarówno „twardymi” (m.in. finanse, zarządzanie), jak „miękkimi” (m.in. negocjacje, zarządzenie zmianą, łączenie pracy w firmie z życiem rodzinnym),
 • radzenia sobie z sytuacjami specyficznymi dla małej firmy,
 • wykorzystania mocnych stron małej firmy i zminimalizowania wpływu stron słabych.

 

Ponadto absolwent FBA:

 • zdobędzie kontakty, nawiąże przyjaźnie dzięki możliwość networkingu w trakcie i po zakończeniu studium,
 • zyska możliwość dzielenia się doświadczeniem z osobami działającymi w podobnym środowisku pracy.
 • Dla uczestników przewidziano dodatkowo:
 • sesje networkingowe,
 • możliwość indywidualnego doradztwa,

możliwość odbycia sesji coachingowych.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Wniosek on-line o przyjęcie na studia znajduje się na stronie studium.
Termin zgłoszeń
Termin składania dokumentów: 21 października 2016.
Pierwsza sesja: 4 listopada 2016.
Opłaty
Całkowity koszt udziału w Studium Podyplomowym FBA - Skuteczny Lider Firmy to 6400 zł.
Całość kwoty należy wpłacić na konto Szkoły po pomyślnym przejściu procedury kwalifikacyjnej (do 21 października 2016).