Znak Politechniki Warszawskiej

Akademia Psychologii Przywództwa

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

Koszykowa 79, 02-008 Warszawa

22 234 70 89, 22 234 70 85
app@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl
Kierownik

Jacek Santorski

Charakterystyka

Akademia Psychologii Przywództwa to dwusemestralne studium podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa i relacji w biznesie. Jest to unikatowy program studiów, adresowany do managerów średniego i wyższego szczebla, skoncentrowany na psychologicznych aspektach przywództwa.
 
Celem Akademii jest pomoc w stawaniu się liderem, autorytetem i mentorem w trudnych, pełnych wyzwań czasach.

Czas trwania
2 semestry (7 sesji, czyli 140 godzin dydaktycznych)
Zasady naboru
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Złożenie wniosku o przyjęcie na Studium Podyplomowe - Akademię Psychologii Przywództwa odbywa się drogą elektroniczną – na stronie szkoły www.biznes.edu.pl.

Po wysłaniu wniosku za pomocą modułu ”Rekrutacja On-Line”, zapraszamy do Szkoły celem:
- podpisania wypełnionego wniosku,
- dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów.
Termin zgłoszeń
Wrzesień br.
Opłaty
Opłata za udział w Studium Akademia Psychologii Przywództwa wynosi 17 500 zł netto (21 525 zł brutto).
Dodatkowe informacje

Słuchacze studium otrzymają unikatowy program uwzględniający praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Cechą wyróżniającą studium jest kompleksowe ujęcie, integrujące akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem - wynikającym z realnych wyzwań i problemów.
 
Program studiów zawiera najnowsze teorie, koncepcje i badania z zakresu psychologii biznesu.