Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre Wydziały Politechniki Warszawskiej. Laureaci tych konkursów nabywają uprawnienia do przyjęcia na podane niżej programy studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.
Indeks na Politechnikę Warszawską mogą zdobyć kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się na studia (2018) i są laureatami jednego z poniższych konkursów (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019):

 

Konkurs Uprawnieni Przysługujące uprawnienia
Program studiów Wydział PW

Konkurs Chemiczny PW organizowany przez Wydział Chemiczny

 

laureaci Technologia Chemiczna, Biotechnologia Wydział Chemiczny i Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Konkurs Biotechnologiczny PW organizowany przez Wydział Chemiczny laureaci Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Biogospodarka Wydział Chemiczny, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Konkurs Fizyczny PW organizowany przez Wydział Fizyki

 

laureaci Fizyka Techniczna, Fotonika Wydział Fizyki
Konkurs Matematyczny PW organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych laureaci Informatyka, Matematyka, Computer Science, Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej
Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Aerospace Engineering, Power Engineering Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechatronics Wydział Mechatroniki
Transport Wydział Transportu
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku)

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW organizowany przez Wydział Mechatroniki

 

laureaci Automatyka i Robotyka, Mechatronika Wydział Mechatroniki

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie Pojazdów i Maszyn organizowany przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika,
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs Wiedzy o Energetyce PW organizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

laureaci Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’ PW organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii

 

laureaci Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii
Konkurs Geoinformatyczny PW organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii laureaci Geoinformatyka Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs Wiedzy o Materiałach PW organizowany przez Wydział Inżynierii Materiałowej

 

laureaci Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny PW organizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Papiernictwo i Poligrafia Wydział Inżynierii Produkcji
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości organizowany przez Wydział Zarządzania laureaci Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM organizowany przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku laureaci i finaliści Technologia chemiczna, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, Inżynieria środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płock
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
laureaci Geodezja i kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii

 Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej znajduje się w części Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów.

Laureaci i wyróżnieni finaliści poniżej wymienionych konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu związanego z konkursem. Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru)*.

Konkurs Przedmiot z maksymalną liczbą P
Konkurs Chemiczny PW chemia
Konkurs Fizyczny PW fizyka
Konkurs Matematyczny PW matematyka
Konkurs Biotechnologiczny PW biologia, chemia

* Szczegóły na temat przedmiotów związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia I stopnia znajdują się w części Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie dyplomu.

 

Akty prawne:

Uchwała 133/XLIX/2017 z dnia 27/09/2017 zmieniająca uchwałę nr 97/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2018-2020 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów

Uchwała nr 97/XLIX/2017 z dnia 24/05/2017 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2018-2020 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów

Uchwała nr 98/XLIX/2017 z dnia 24/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2018/2019