Znak Politechniki Warszawskiej

Zapisy na studia niestacjonarne oraz II stopnia

W Politechnice Warszawskiej studiuje ponad 36 tys. studentów, fot. KFF Focus

Czas na zapisy, wnoszenie opłat i składanie dokumentów trwa od 2 do 30 sierpnia. Kandydaci poznają wyniki rekrutacji 5 września.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne (I i II stopnia) prowadzone na Politechnice Warszawskiej (zarówno w Warszawie, jak i w Filii PW w Płocku) odbywa się przez system internetowy.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są w zakładce "Kandydaci".

Za rekrutację na Politechnice Warszawskiej odpowiada Biuro ds. Przyjęć na Studia, pytania związane z rekrutacją najlepiej więc kierować pod numerem telefonu: (22) 234 7412.