Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja uzupełniająca na studia w Warszawie i Płocku

Wciąż jest szansa na studia na Politechnice Warszawskiej. Ogłaszamy dodatkową rekrutację. Sprawdź, na jakie kierunki można jeszcze aplikować.

Wydział Program Data zakończenia rekrutacji
Studia stacjonarne I stopnia
Samochodów i Maszyn Roboczych Electrical and Hybrid Vehicles Engineering - studia w języku angielskim (minimalna ilość punktów kwalifikacyjnych to 75) 22 września
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Mechanika i Budowa Maszyn

Technologia chemiczna

13 września
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) Ekonomia 13 września
Studia niestacjonarne I stopnia
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 15 września
Elektryczny Elektrotechnika
Inżynierii Lądowej Budownictwo
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska
Transportu Transport
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) Budownictwo
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia Chemiczna
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) Ekonomia
Zarządzania Zarządzanie
Zarządzania Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne II stopnia
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 15 września
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Environmental Engineering - studia w języku angielskim
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Inżynierii Lądowej Budownictwo
Civil Engineering - studia w języku angielskim
Transportu Transport
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) Budownictwo
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia Chemiczna
Kolegium Nauk Ekonomicznych (PW Filia w Płocku) Ekonomia
Zarządzania Zarządzanie
Zarządzania Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia niestacjonarne II stopnia
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 15 września
Inżynierii Lądowej Budownictwo
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia
  Gospodarka Przestrzenna 
Elektryczny Elektrotechnika
Transportu Transport
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) Budownictwo
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia Chemiczna
Kolegium Nauk Ekonomicznych PW Filia w Płocku) Ekonomia
Zarządzania Zarządzanie
Zarządzania Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej PW: www.zapisy.pw.edu.pl.