Rejestracja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim

Duża Aula Gmachu Głównego

fot. BPI

Od 10 stycznia do 6 lutego 2017 roku prowadzona będzie na niektórych wydziałach rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Zainteresowani podjęciem studiów kandydaci, powinni dokonać rejestracji w portalu rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w czasie trwania rekrutacji.

W terminie trwania zapisów należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej i dostarczyć na Wydział wymagane dokumenty.

Oferta studiów znajduje się na stronie internetowej PW: studia niestacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne II stopnia. Informacje o zasadach przyjęć i wymaganych dokumentach znajdują się także na stronie internetowej PW.

W sprawie szczegółowych informacji związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia II stopnia należy kontaktować się bezpośrednio z danym wydziałem.