Znak Politechniki Warszawskiej

Archiwum aktualności

Rekrutacja na studia doktoranckie

Od 15 do 31 stycznia 2015 roku będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia doktoranckie.

Dodatkowe zapisy na studia

Informujemy, iż Politechnika Warszawska ogłasza dodatkową rejestrację kandydatów na studia.

W poniższych tabelach zostały zamieszczone rodzaje studiów, kierunki oraz daty zakończenia zapisów.

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej PW www.zapisy.pw.edu.pl

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w lutym 2015 r.

Od 5 stycznia 2015 będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia:

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Maturzyści na Politechnikę

KFF FOCUS

W dniach 12 i 13 września PW będzie gościć kandydatów na studentów podczas Warszawskiego Salonu Maturzystów

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 24.07.2013

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że został dokonany trzeci etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia w tym etapie, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w dniach 25 lub 26 lipca do godziny 15.00 Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.  Dokumenty należy składać w dziekanatach wydziałów, na które kandydat został zakwalifikowany

Wyniki drugiego etapu kwalifikacji na studia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Został dokonany drugi etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w terminie do dnia 27 lipca (sobota) do godziny 15.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.

Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Dostałeś się na studia w Politechnice

Zobacz jakie możliwości otwiera przed Tobą nasza Uczelnia

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej przy aplikacji na wszystkie kierunki studiów oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka wynosi 85 zł. Osoby które zarejestrowały się na studia w PW proszone są o dokonanie wpłaty na numer konta, inny dla każdego kandydata, podany w wyniku rejestracji.

Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne od semestru letniego r.a. 2012/2013

Informacja w sprawie „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Zakończenie drugiego etapu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia - semestr letni 2012/2013 - Wydział EiTI

Informujemy, że zakończył się drugi etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20.02.2013 roku

Politechnika Warszawska uruchamia dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20 lutego 2013 roku.

Rejestracja kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013

Do 31 stycznia 2013 roku są prowadzone zapisy kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112, w dniach 7 - 11 stycznia 2013 roku.

Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 2/3 studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spoza dużych miast stanowią zwykle ok. 75% uczestników finału.

Informacja dot. zaświadczeń lekarskich studentów I roku

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów którzy dotąd nie wywiązali się z obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego z powodu wyczerpania limitów w niektórych przychodniach.

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydziałowe Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013

Obecność osób przyjętych na studia jest obowiązkowa.

Spotkanie informacyjne dla Maturzystów

Zapraszamy wszystkich Maturzystów na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 27 września 2012 roku.

Komunikat o przedłużeniu okresu zapisów na niektóre kierunki studiów

Rejestracja kandydatów na większości kierunków, na które trwały zapisy w sierpniu, zostaje przedłużona, do dnia 20 września b.r.

Koniec podstawowej tury zapisów

Zakończyła się podstawowa tura zapisów na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się po informacji prasowej dotyczącej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, informujemy, że dodatkowa rekrutacja odbywa się jedynie na studia anglojęzyczne „Electrical and Computer Engineering” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (20 miejsc).