Znak Politechniki Warszawskiej

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia

Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2017, która odbędzie się 20 września 2017 w Hotelu Novotel Warszawa Airport. Politechnika Warszawska objęła wydarzenie patronatem naukowym.

Podczas konferencji w jednym miejscu spotykają się polscy i zagraniczni eksperci sektora nafty, gazu, chemii i energetyki. Konferencję Nafta-Gaz-Chemia 2017 otworzy Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, który wygłosi wystąpienie wprowadzające. Tegoroczna Konferencja składa się z sesji panelowej poruszającej strategiczne tematy dla Polski tj.: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”, do której zaproszeni zostali m.in. Piotr Naimski- Sekretarz Stanu KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Następnie równolegle odbywać będą się sesje tematyczne z podziałem na Rynek Paliwowy (Zmiany na rynku detalicznym paliw, Elektromobilność), Gaz Ziemny (Rozwój infrastruktury na rynku gazu, Konkurencja na rynku gazu) i Chemię (Inwestycje polskiej chemii, Kierunki rozwoju chemii specjalistycznej).

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania. Zapraszamy również na stoisko GAZ-SYSTEM, na którym będzie można porozmawiać z dyrektorami poszczególnych działów.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji na www.naftaigaz.ztw.pl.

Program konferencji (pdf, 820,17 kB)
Formularz zgłoszeniowy (pdf, 331,22 kB)