18/
04

XIV Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa – ELTE 2023”

Data: 18 Kwietnia 2023, Wtorek, godz. 15:00 - 21 Kwi, godz. 12:00

Miejsce: Ryn

Zapraszamy na 14. konferencję ELTE - cykliczną konferencją polskiego środowiska elektroników, która swoim zakresem tematycznym obejmuje podstawowe działy szeroko rozumianej elektroniki: mikroelektronikę i nanoelektronikę, fotonikę i nanofotonikę, mikrosystemy oraz materiały elektroniczne i optoelektroniczne.

Do prezentacji wyników swoich prac zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu elektroniki, fotoniki i energoelektroniki, w tym dla zastosowań w naukach medycznych i bioinżynierii oraz w działaniu na rzecz poszanowania energii.

Tematyka konferencji:

  • mikro- i nanoelektronika,
  • fotonika,
  • mikrosystemy,
  • materiały elektroniczne i fotoniczne.

Pierwsza konferencja ELTE została zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską w 1980 roku w Karpaczu, a następnie co 3 lata rotacyjnie organizowana była przez wiodące polskie ośrodki naukowe takie jak Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy obecny organizator – Politechnika Warszawska.

Konferencja ELTE 2023 organizowana jest przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie konferencji