17/
11

Wystawa „Historia Politechniki Warszawskiej"

Data: 17 Listopada 2017, Piątek, godz. 08:00 - 30 Lis, godz. 20:00

Miejsce: krużganki (I piętro) w Gmachu Głównym

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Muzeum PW zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej historii naszej Uczelni. Na 15 planszach prezentowane są fotografie i dokumenty ilustrujące historię Politechniki Warszawskiej od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego do czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej.

Wystawa jest pomyślana w porządku chronologicznym. Na prezentowanych planszach można zobaczyć m.in. pamiątki po Kajetanie Garbińskim, Stanisławie Staszicu. Został uwzględniony także okres Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. Z tego okresu zobaczymy m.in. fotografie architektów Instytutu, mundur studenta. Zaakcentowano również wydarzenia z 1915 r., kiedy to otwarto Politechnikę Warszawską z polskim językiem wykładowym. Na planszach przedstawiono dokumenty po zasłużonych profesorach PW – Januszu Groszkowskim i Tadeuszu Urbańskim. Ukazano także dramatyczne wydarzenia z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego, prace nad odbudową Uczelni w 1945 r. i inaugurację roku akademickiego 1945/46. Przewodnim motywem przejawiającym się na większości plansz są pocztówki z wizerunkiem Gmachu Głównego pochodzące ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Po 30 listopada wystawę będzie można oglądać w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym.