Znak Politechniki Warszawskiej

Warsztaty "Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych"

Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia "Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych".

Agenda: 

  1. Wytyczne w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  2. Umowy cywilno-prawne oraz regulacje wewnętrzne PW w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  3. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Centralny system teleinformatyczny SL2014

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.