Znak Politechniki Warszawskiej

Przerwa międzysemestralna w roku akademickim 2016/2017

Od 13 do 19 lutego 2017 roku potrwa przerwa między zakończeniem sesji zimowej a rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim.