Znak Politechniki Warszawskiej

Otwarcie MI^2 DataLab na MiNI PW

Miejsce: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75

1 czerwca 2017 roku odbędzie się wielkie otwarcie MI^2 DataLab na MiNI PW. Będzie to nowe miejsce, w którym będą prowadzone badania związane z rozwojem nowych metod analizy danych, m.in. modelowaniem statystycznym, inżynierią projektów badawczych, uczeniem maszynowym, wizualizacją danych.

Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku

Podczas uroczystego otwarcia będzie można nie tylko obejrzeć Lab, ale też przedyskutować z członkami Grupy MI^2 pomysły na temat organizacji różnych wydarzeń.

Przygotowano też konkurs. Po wypełnieniu kuponu będzie można wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest LEGO Mindstorms.

Otwarciu Labu towarzyszyć będą także warsztaty:

1. Reinforcement Learning - jak nauczyć maszynę wygrywać z człowiekiem? (Nethone, Grupa Daftcod), 1 czerwca, godz. 16.30-19.00, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

Warsztat skierowany jest do studentów MiNI PW oraz pozostałych uczelni. Wymagana jest znajomość uczenia maszynowego oraz podstaw Pythona. Na warsztaty należy przyjść z własnym laptopem.

2. Tajniki druku 3D dla początkujących (Skriware, Grupa Daftcode), 2 czerwca, godz. 14.00-18.00, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

Warsztat skierowany jest do osób początkujących w obszarze druku 3D. Na warsztaty należy przyjść z własnym laptopem.