Znak Politechniki Warszawskiej

Ostatni dzień zapisów na studia stacjonarne I stopnia w Płocku

To ostatni dzień na rejestrację (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na IKR i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych, a także elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia