Znak Politechniki Warszawskiej

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Rodowiczowi „Anodzie”

Miejsce: ul. Lwowska 7, Warszawa

Rektor Politechniki Warszawskiej i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Rodowiczowi „Anodzie”.