Znak Politechniki Warszawskiej

Msza Święta z okazji 50-lecia Filii PW w Płocku

Msza Święta z okazji Jubileuszu 50-lecia Filii PW w Płockupod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra Libery. Więcej informacji: www.50lat.pw.plock.pl

Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku (ul. Tumska)