Znak Politechniki Warszawskiej

Latający stolik Biura Karier na Wydziale Mechatroniki (konsultacje CV)

Miejsce: Wydział Mechatroniki PW

Latający stolik to stolik, przy którym dowiesz się jak przygotować profesjonalne CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy jak efektywnie szukać pracy. Na spotkanie należy zabrać swoje CV.