12/
05

Konferencja naukowa „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”

Data: 12 Maja 2023, Piątek, godz. 10:30 - godz. 15:30

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4 oraz online za pośrednictwem platformy Webex

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu na naszej Uczelni. Wydarzenie ma usystematyzować wiedzę na temat zarządzania procesowego, umożliwić wymianę doświadczeń, wskazać perspektyw rozwoju, zidentyfikować pojawiające się szanse i  zagrożenia. 

W konferencji wezmą udział eksperci z wszystkich znaczących ośrodków naukowych oraz praktycy gospodarczy.

Program:

  • godz. 10.30 – 11.00 – Rejestracja
  • godz. 11.00 – 11.15 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
  • godz. 11.15 – 12.00 – Wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Anna Kosieradzka z Wydziału Zarządzania PW oraz prof. Leszek Kiełtyka z Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
  • godz. 12.00 – 13.15 – Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji. Procesy versus projekty
  • godz. 13.15 – 13.45 – Przerwa
  • godz. 13.45 – 15.00 – Panel 2. Automatyzacja i  robotyzacja procesów. Wyzwanie czy konieczność?
  • godz. 15.00 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Konferencja jest bezpłatna. Do 12 kwietnia 2023 roku można zgłaszać swoje uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji o konferencji na poświęconej jej stronie www.