Znak Politechniki Warszawskiej

Konferencja "Akcja na Kutscherę i tajemnice Pałacu Staszica" i spacer śladami akcji na Kutscherę

Miejsce konferencji: Pałac Staszica, godz. 15.00

Harmonogram konferencji:

  • "Tajemnice Pałacu Staszica" – dr hab. Hanna Krajewska – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
  • "Akcja na Kutscherę w świetle dokumentów – kontrowersje i perspektywy badawcze" – Waldemar Stopczyński – Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
  •  "Archiwum Zetu – techniczne aspekty poszukiwań" – dr Anna Lejzerowicz – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Moderator: dr Janusz Marszalec – Muzeum Gdańska

Po konferencji zaprezentowane zostaną oryginalne pamiątki po organizatorach i dowódcach akcji "Kutschera" pochodzące z archiwów rodzinnych:

  • Bronisława Pietraszewicza "Lota" – członka żoliborskiej grupy "Petu", dowódcy I plutonu kompanii „Pegaz”, dowódcy akcji na Kutscherę.
  • Jana Kordulskiego "Żbika" – członka żoliborskiej grupy "Petu", pierwszego zastępcy dowódcy akcji na Kutscherę, w powstaniu warszawskim – jako inwalida bez ręki – w kwatermistrzostwie batalionu "Parasol".
  • Stanisława Huskowskiego "Alego" – organizatora żoliborskiego kręgu "Petu", zastępcy dowódców w akcjach "Kutschera" i "Koppe".
  • Jerzego Zborowskiego "Jeremiego" – kierownika żoliborskiej grupy "Petu", uczestnika akcji pod Arsenałem, zastępcy dowódcy kompanii "Agat"/"Pegaz" i później batalionu "Parasol"; w godzinach popołudniowych 1 lutego 1944 dowodził tzw. "akcją szpitalną", polegająca na wyprowadzeniu ze Szpitala Przemienienia Pańskiego rannych podczas porannej walki "Lota" i "Cichego".
  • Bolesława Srockiego – członka władz "Zetu", mentora środowiska okupacyjnego "Petu", redaktora "Biuletynu Informacyjnego", doradcy politycznego szefa sztabu ZWZ-AK, współpracownika Aleksandra Kamińskiego – autora "Kamieni na szaniec".

Miejsce spaceru: początek na placu Na Rozdrożu przed restauracją "Rozdroże", godz. 18.00

Szczegółowe informacje na Facebooku

Organizatorami wydarzenia są:

Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, Stowarzyszenie In gremio, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Zakład Działalności Pomocniczej PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Muzeum Gdańska, Arktour WHU