Znak Politechniki Warszawskiej

Jak wzmacniać swoją motywację – warsztaty Biura Karier PW

Miejsce: online

Psychologia mówi o dwóch podstawowych rodzajach motywacji, które kierują człowiekiem: zewnętrznej i wewnętrznej. Badania pokazują, że motywacja wewnętrzna jest dla nas zdecydowanie korzystniejsza. Jest kluczowa, jeśli chodzi o budowanie pełnego, satysfakcjonującego życia. Osoby, które potrafią odnaleźć w sobie motywację wewnętrzną, osiągają lepsze wyniki w nauce, ale także w życiu osobistym i zawodowym.  

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na warsztaty online, w trakcie których:

 • dowiesz się co cię motywuje do działania, a co demotywuje,
 • wzmocnisz poczucie sprawstwa w swoim życiu,
 • stworzysz swój indywidualny plan motywacyjny,
 • poznasz sposoby na stawianie celów i planowanie swoich działań,
 • zyskasz konkretne narzędzia zwiększające motywację do działania.

Program warsztatu:

 • Czym jest motywacja? Rodzaje motywacji.
 • Motywacja a wytrwałość – przedstawienie badań.
 • Jak przebiega zmiana? Stadia zmiany.
 • Co ciebie motywuje – autodiagnoza.
 • Rozmowa ukierunkowana na rozwiązanie – ćwiczenie.
 • Wpływ monologu wewnętrznego na emocje i podejmowane działania.
 • Rola wyobrażeń w osiąganiu celów.
 • Techniki motywacyjne.

Rejestracja na wydarzenie jest prowadzona na platformie Career Center. Uwaga! Studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery czyli studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).