24/
03

III Konferencja naukowo-techniczna "Klimatyzacja obiektów szpitalnych"

Data: 24 Marca 2023, Piątek, godz. 10:00 - godz. 14:35

Miejsce: online

Zapraszamy na bezpłatną konferencję prezentującą najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główną Sekcję Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Tematyka konferencji:

  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognita
  • Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care
  • Critical rooms design process and criteria – case Denmark
  • Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych
  • Metody zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji
  • Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy
  • Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego
  • Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych
  • Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów.

Szczegółowy program, rejestracja i więcej informacji na stronie www.klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl