Znak Politechniki Warszawskiej

III Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 213

Cykl konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii służy integracji polskiego środowiska filozofów nauki i filozofów wykorzystujących narzędzia formalne w uprawianiu filozofii. Tematyka konferencji obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie nauki, metodologię nauk oraz wykorzystanie metod matematycznych w filozofii. Pierwsza edycja konferencji zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki odbyła się w roku 2016 na UJ w Krakowie. Druga edycja odbyła się w roku 2017 na KUL-u w Lublinie. Na trzecią edycję zapraszamy do Politechniki Warszawskiej. 

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów. Przygotowane do anonimowej recenzji streszczenia o maksymalnej długości 300 słów prosimy przesyłać na adres m.stelmach@ans.pw.edu.pl do 5 grudnia 2018 r. Na wystąpienie wraz z dyskusją przewidujemy 30 minut.

Więcej informacji na temat konferencji, w tym listę potwierdzonych prelegentów, można znaleźć na stronie wydarzenia. Językiem wykładowym będzie język polski. Godzina rozpoczęcia konferencji zostanie podana w późniejszym terminie.