03/
12

II Kongres Akademickich Biur Karier „Współpraca akademickich biur karier i publicznych służb zatrudnienia”

Data: 03 Grudnia 2013, Wtorek, godz. 10:30 - godz. 15:30

Miejsce: Mała Aula, Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1

PROGRAM

 • 10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników (poczęstunek kawowy)
 • 11:00 – 13:15 Sesja I „Inicjatywy związane z działalnością Akademickich Biur Karier w 2013”
 • 11:00 – 11:10 Otwarcie Kongresu - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej, Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta
 • 11:10 – 11:25 Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta „Inicjatywy związane z działalnością Akademickich Biur Karier w 2013”
 • 11:25 – 11:45 dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „II etap reformy szkolnictwa wyższego – zmiany na rzecz lepszej współpracy uczelni i rynku pracy”
  • nowe zasady kształcenia na profilu praktycznym – w kierunku wyodrębnienia uczelni zawodowych
  • nowe zasady prowadzenia monitoringu zawodowych losów absolwenta
  • potwierdzanie efektów uczenia się”
 • 11:45 – 12:05 Alicja Wasilewska, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Zawodowej Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Rozwiązania adresowane do młodych bezrobotnych proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
 • 12:05 – 12:25 Monika Domańska, ekspert boloński, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Standardy efektywności i jakości działania biur karier za granicą”
 • 12:25 – 13:15 Dyskusja
 • 13:15 – 14:00 Lunch
 • 14:00 – 15:30 Sesja II „Współpraca akademickich biur karier i publicznych służb zatrudnienia”
 • 14:00 – 14:20 Aleksandra Jabłońska, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu „Współdziałanie Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Dolnośląską Siecią Biur Karier – współpraca i konfrontacja”
 • 14:20 – 14:40 Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego „Współpraca biur karier z publicznymi służbami zatrudnienia w Województwie Mazowieckim”
 • 14:40 – 15:00 Krzysztof Świętalski, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku „Współpraca Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z Akademickimi Biurami Karier w Województwie Pomorskim”
 • 15:00 – 15:25 Dyskusja
 • 15:25 – 15:30 Podsumowanie Kongresu: Rzecznik Praw Absolwenta, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej