Znak Politechniki Warszawskiej

Geospatial Hackathon 2019

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współpracy firmy Globema, partnera Google, organizuje Hackathon Geoinformacyjny. Jego celem jest opracowanie aplikacji wspierającej proces tworzenia i rozwoju smart city oraz (geo)partycypacji społecznej z wykorzystaniem tzw. serious games.
Uczestnicy wykorzystując udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dane przestrzenne (BDOT 10k, cyfrowa ortofotomapa, modele budynków 3D) dla jednego z trzech obszarów w Warszawie:
• Osiedla Kamionek
• Portu Praskiego
• Miasteczka Wilanów
opracują aplikację geoinformacyjną stanowiącą odpowiedź na pytanie: Jak przy pomocy gry przekazać użytkownikom plan zmian w zabudowie miasta?

Dla zwycięzców przewidywane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów hackathonu.
Do udziału zapraszamy zarówno uczestników indywidualnych, jak i zespoły 2-, 3- lub 4-osobowe.
Zapisy na stronie: https://goo.gl/aWoc4N