Znak Politechniki Warszawskiej

Dzień wolny na Politechnice Warszawskiej

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2020/2021 i decyzją Rektora PW 4 maja 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i dniem wolnym dla pracowników PW (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, pracowników ochrony mienia i pracowników dozoru technicznego).

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej od 1 do 4 maja 2021 roku określa pismo okólne Kanclerza PW.