Znak Politechniki Warszawskiej

Budżet Partycypacyjny PW - ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. To również studenci i pracownicy PW zadecydują poprzez głosowanie o tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane.

Więcej o Budżecie Partycypacyjnym PW można dowiedzieć się na poświęconej mu stronie internetowej.