Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpłatne warsztaty dla naukowców „Czy i po co przekształcać wyniki badań naukowych w innowacje społeczne” - termin V

Miejsce: online, Zoom

Na warsztaty zapraszamy naukowców z całej Polski, zarówno tych mających doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i działalności wdrożeniowej, jak tych, którzy są na początku swojej ścieżki naukowej, w tym doktorantów.

 ZAPISY: http://bit.ly/WarsztatyDlaNaukowcow

Warsztaty organizuje Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania. Poprowadzą je dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr Agnieszka Brzozowska i Małgorzata Szwed.

Więcej informacji w zapowiedzi warsztatów

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.