Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dla Kandydata na studia podyplomowe

Podczas rejestracji w IRK należy zachować hasło, ponieważ po przyjęciu na studia podyplomowe będzie ono stanowić hasło do logowania w serwisie USOSWeb.

W celu dokonania rejestracji na studia podyplomowe:

1. W sekcji „Moje konto” kliknij Formularze osobowe. Uzupełnij wszystkie zakładki:

 • Dane osobowe;
 • Adres i dane kontaktowe;
 • Wykształcenie;
 • w przypadku braku numeru PESEL — Dodatkowe dane osobowe.

W zakładce Wykształcenie:

 • w podpunkcie wykształcenie średnie uzupełnij kraj, w którym ukończyłeś szkołę;
 •  w podpunkcie wykształcenie wyższe kliknij „Zapisz i dodaj dokument” ‑ otworzy się strona, na  której powinieneś uzupełnić wszystkie informacje dot. Twojego dyplomu ukończenia studiów. Kiedy to zrobisz, kliknij „Zapisz”. Pojawi się przycisk „Zapisz i dodaj plik”. Kliknij w niego i wgraj skan swojego dyplomu.
 • nie uzupełniaj wyników egzaminów w podpunkcie wykształcenie wyższe, chyba że wymagają tego warunki rekrutacji wybranych przez Ciebie studiów podyplomowych — sprawdź je na stronie: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-podyplomowe-i-kursy/Oferta-studiow-podyplomowych

2. W sekcji Rekrutacja wybierz studia podyplomowe — nastąpi przekierowanie na podstronę wybranych studiów podyplomowych w Systemie IRK.

3. Kliknij „Zapisz się” na podstronie wybranych studiów podyplomowych. Pojawi się „Nowe zgłoszenie rekrutacyjne”. Wybierz właściwy „Dokument uprawniający do podjęcia studiów” — kliknij „Kontynuuj”. Wpisz kierunek studiów ukończonej szkoły wyższej. Kliknij „Kontynuuj”. Nastąpi przekierowanie na podstronę wybranych studiów podyplomowych i wyświetli się komunikat o sfinalizowaniu zgłoszenia.

4. Przejdź w sekcji „Moje konto” do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne i wybierz na dole tabeli przycisk „Dokumenty i dalsze kroki”.

5. Pojawi się do pobrania automatycznie wypełniony Twoimi danymi Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe — należy go pobrać, wydrukować i uzupełnić odręcznie pola:

 • „rozpoczynające się w dniu:………..” (termin uzgodniony z sekretariatem studiów podyplomowych);
 • „w przypadku cudzoziemców - informacje o posiadaniu Karty Polaka”;
 • „data i podpis kandydata na SP…...….”.

6. Złóż podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami koniecznymi do rejestracji w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych. Adres i dane kontaktowe sekretariatu oraz wszelkie informacje dot. danych studiów podyplomowych znajdziesz w Systemie IRK na podstronie danych studiów podyplomowych.

7. Wprowadzenie informacji o dyplomie jest obligatoryjne, aby kandydat mógł wygenerować Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe. W przypadku braku tych danych, kandydaci muszą zgłosić się do sekretariatu studiów podyplomowych, aby uzupełnić udostępniony przez sekretariat  Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz złożyć odpowiednie oświadczenie o byciu absolwentem (zobowiązanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych, niezwłocznie po jego wydaniu).

Ważne informacje:

 1. Opisy studiów podyplomowych znajdziesz na stronie www PW pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-podyplomowe-i-kursy/Oferta-studiow-podyplomowych 
 2. Zapytania o dane studia podyplomowe kieruj:
 • bezpośrednio na adres mailowy podany na podstronie wybranych studiów podyplomowych w Systemie IRK lub na ww. stronie www PW;
 • za pośrednictwem Systemu IRK z poziomu podstrony danych studiów podyplomowych — kliknij „Zadaj pytanie w związku z tymi studiami”. Pojawi się formularz do przesłania widomości — zwrócić uwagę, by w nagłówku Studia wybrane były konkretne studia podyplomowe — zgłoszenia bez przyporządkowanych studiów nie będą rozpatrywane.