Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy z dnia 25.05.2018 - Uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów

Na PW został ogłoszony konkurs NCBR "Trzecia Misja Uczelni", fot. Biuro Rektora PW

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom  kształcenia oraz realizacji działań dydaktycznych, kursów i szkoleń, uczelnie będą miały możliwość szerszego wyjścia z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Komunikat prasowy z dnia 23.05.2018 - Seminarium naukowe „Patriotyzm i niepodległość – dar czy wyzwania”

Na początku czerwca na Politechnice Warszawskiej odbędzie się spotkanie, którego gościem specjalnym będzie prof. Jan Żaryn, Senator RP. To już kolejne wydarzenie będące częścią uczelnianych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komunikat prasowy z dnia 23.04.2018 - Wydział MiNI podpisał porozumienie z Ministerstwem Finansów

Minister Finansów i Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej/fot. MF

Ministerstwo Finansów będzie współpracować z kolejnym wydziałem Politechniki Warszawskiej w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w obszarze analitycznym oraz infrastruktury IT.

Komunikat prasowy z dnia 10.04.2018 - 10. Medal Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej dla naukowca z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

10 kwietnia 2018 r. Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów. Podczas wydarzenia przyznano 10. Medal Młodego Uczonego oraz wręczono pamiątkowe statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

Komunikat prasowy z dnia 6.04.18 r. - Współpraca Ministerstwa Finansów i Politechniki Warszawskiej przy projektach analitycznych i IT

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) PW prof. Krzysztof Zaremba.

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) PW prof. Krzysztof Zaremba podpisali 6 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów „Porozumienie o współpracy". Chodzi m.in. o realizację wspólnych projektów analitycznych oraz dotyczących infrastruktury IT.

Komunikat prasowy z dnia 3.04.2018 r. - Promocje doktorskie w Politechnice Warszawskiej, Medal Młodego Uczonego i wręczenie statuetek w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego

Medal Młodego Uczonego, fot. Biuletyn PW

10 kwietnia 2018 r. Politechnika Warszawska powita w swoim gronie nowych doktorów. Podczas wydarzenia Medalem Młodego Uczonego zostanie uhonorowany dr Krzysztof Szerenos. Zostaną również rozdane statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

Komunikat prasowy z dnia 23.03.2018 - Finał XIX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Laureaci XIX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) z promotorami/fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska oraz Fiat Chrysler Automobiles (FCA) po raz dziewiętnasty wręczyły nagrody w Konkursie na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs jest efektem zawartej w 1997 roku umowy ramowej o współpracy warszawskiej uczelni technicznej i włoskiego koncernu motoryzacyjnego.

Komunikat prasowy z dnia 13.03.2018 - Największe studenckie Targi Pracy: przyjdź porozmawiaj z niemal 100 wystawcami!

To już 25. edycja Inżynierskich Targów Pracy w Politechnice Warszawskiej, które w dniach 13-14 marca 2018 r. odbywają się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszy Plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera.

Komunikat prasowy z dnia 7.03.2018 - Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Podpisanie umowy

Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Komunikat prasowy z dnia 6.03.2018 r. - Profesor Roman Barlik z Medalem Politechniki Warszawskiej

Profesor Roman Barlik, ekspert w zakresie energoelektroniki i automatyki napędu elektrycznego - od ponad czterdziestu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, został uhonorowany 44. Medalem Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus.

Komunikat prasowy z dnia 27.02.2018 - Politechnika Warszawska przystępuje do inicjatywy przywracania sprawności ruchowej społeczeństwu

W ramach wspierania inicjatyw prozdrowotnych Politechnika Warszawska włączy się w działania Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej. Temat współpracy został omówiony na spotkaniu w dniu 27 lutego 2018 r. z Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim - honorowym patronem inicjatywy.

Komunikat prasowy z dnia 21.02.2018 - Politechnika Warszawska przystąpiła do konsorcjum naukowego Pol-Stor-En

- Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie  - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 r. w siedzibie ME, wzięli również udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister energii Michał Kurtyka.

Komunikat prasowy z dnia 20.02.2018 r. - Studenci projektują Farmę Dobrej Woli

Studencki nowatorski projekt „Farma Dobrej Woli” od dziś realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. 20 lutego 2018 r. prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” podpisali w tym zakresie porozumienie.

Komunikat prasowy z 1.02.2018 - Ruszył Warszawski Indeks Powietrza

Miasto Warszawa oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli narzędzie dzięki, któremu mieszkańcy stolicy zyskali dostęp do przejrzystych i intuicyjnych informacji oraz prognoz związanych z jakością powietrza. Ruszył Warszawski Indeks Powietrza.

Komunikat prasowy z 16.01.2018 - Program Mieszkanie Plus potrzebuje śmiałych wizji i nowatorskich pomysłów

Laureaci konkursu

Realizacja rządowego programu mieszkaniowego jest wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Dlatego cieszę się, że w dyskusję o wizji dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego tak licznie włączyli się młodzi profesjonaliści – studenci, doktoranci i absolwenci uczelni wyższych – powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas wręczenia nagród laureatom konkursu „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”.

Komunikat prasowy z dnia 5.01.2018 - Politechnika Warszawska zaprasza na setny koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Od pierwszego koncertu Wielkiej Muzyki w Małej Auli minęło już piętnaście lat. Przez ten czas na scenach Politechniki Warszawskiej wystąpiło wielu znamienitych artystów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 13 stycznia w Dużej Auli zabrzmi setny koncert z cyklu, który otworzy na Uczelni obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komunikat prasowy z dnia 4.01.2018 - Poznamy najlepsze licea i technika w Polsce

Które szkoły średnie tym razem zdobędą miano tych najlepszych? 10 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej zostaną ogłoszone wyniki XX Jubileuszowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Na uroczystość przybędą dyrektorzy, nauczyciele i młodzież z kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej Polski.

Komunikat prasowy z dnia 21.12.2017 - Nowy wymiar współpracy Skanska S.A. i Politechniki Warszawskiej – czas na wspólną pracę w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii!

Rozpoczynamy  nowy wymiar współpracy Skanska S.A. i Politechniki Warszawskiej – wspólnie będziemy rozwijać nowoczesne technologie w zakresie: zielonego i zrównoważonego budownictwa, technologii asfaltowych i betonowych, geotechniki, geofizyki oraz BIM.

Komunikat prasowy z dnia 18.10.2017 - Jaki będzie dom jutra? Rusza otwarty konkurs dla studentów

Program Mieszkanie Plus to impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na polskim rynku mieszkaniowym. To również unikatowa szansa dla studentów polskich uczelni na zaprezentowanie nowych idei i współpracę przy realizacji szeroko zakrojonych inwestycji. Okazją do tego jest konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”, zainaugurowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, BGK Nieruchomości S.A. i Fundację BGK.

Komunikat prasowy z dnia 29.06.2017 r. - Mieszkanie Plus na bazie innowacji. Rusza konkurs dla studentów

– Aktywne włączenie się uczelni wyższych w realizację programu Mieszkanie Plus to ważny impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rynku mieszkaniowym – uważa Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 29 czerwca 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszone zostały założenia konkursu dla studentów "Dom jutra. Model budownictwa dostępnego".

Komunikat prasowy z dnia 26.06.2017 r. - Politechnika Warszawska i Exatel podpisały umowę o współpracy

26 czerwca 2017 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej a Exatelem. Inicjatywa obejmuje prace merytoryczne, wymianę wiedzy oraz wsparcie technologiczne sygnatariuszy porozumienia.  

Komunikat prasowy z dnia 23.06.2017 r. - Laboratorium "Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej" przekazane Politechnice Warszawskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt i Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Zbigniew Szpak podpisali umowę o przekazaniu Uczelni Laboratorium „Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej” i dalszej wieloletniej współpracy.

Komunikat prasowy z dnia 14.06.2017 r. - Ursus S.A. i Ursus Bus S.A. łączą siły z Politechniką Warszawską

Politechnika Warszawska podpisała umowę z Konsorcjum Polski E-BUS, reprezentowanym przez Ursus Bus S.A., na opracowanie projektu bezemisyjnego, elektrycznego autobusu. Pod kątem parametrów technicznych i finansowych pojazd będzie konkurencyjny i innowacyjny na rynku polskim i światowym. Pomiędzy Politechniką Warszawską i Ursus S.A. podpisany został również list intencyjny odnawiający współpracę przy innych projektach.

Komunikat prasowy z dnia 14.06.2017 - PKP Energetyka i Politechnika Warszawska zacieśniają współpracę

W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. w  Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy PKP Energetyka oraz Politechniki Warszawskiej. Dokument, w imieniu spółki, sygnowali Wojciech Orzech, Prezes Zarządu i Leszek Hołda, Członek Zarządu PKP Energetyka S.A. oraz ze strony uczelni: prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej (PW).

Komunikat prasowy z dnia 13.06.2017 - Znamy wyniki XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jury XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów  Automatyki i Robotyki, a także I edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.