Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy z dnia 26.09.2018 - LOTOS i Politechnika Warszawska współpracują nad projektami B+R

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab w dniu 25 września br. podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Komunikat prasowy z dnia 24.09.2018 - T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę, fot. Biuletyn PW

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW.

Komunikat prasowy z dnia 24.09.2018 - Technologia 5G obszarem współpracy Ericsson i Politechniki Warszawskiej

Technologia 5G obszarem współpracy Ericsson i Politechniki Warszawskiej, fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska i firma Ericsson podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy naukowo-badawczej. Zakres działań obejmie m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych technologii telekomunikacyjnych łącząc potencjał naukowy uczelni i unikalne doświadczenie partnera biznesowego.

Komunikat prasowy z dnia 20.08.2018 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne na utworzenie Kampusu Nowych Technologii (KNT) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu badawczego. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów opartych o formułę tzw. żywych laboratoriów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 82,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik - marszałek i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej.

Komunikat prasowy z dnia 21.06.2018 - Otwarcie Warsaw Design Factory

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory, a w tym nowej przestrzeni warsztatowej dla wszystkich studentów i kół naukowych „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW. Podczas spotkania zostaną podpisane ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat.

Komunikat prasowy z dnia 18.06.2018 - Znamy wyniki XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jakub Ciarka otrzymał Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki I stopnia, fot. Biuro Rektora

Jury XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów  Automatyki i Robotyki, a także II edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Komunikat prasowy z dnia 18.06.2018 - Profesor Grzegorz Pawlicki z Medalem Politechniki Warszawskiej

Medal odebrany przez Laureata nosi numer 45, fot. Biuro Rektora

Profesor Grzegorz Pawlicki, ekspert w zakresie inżynierii biomedycznej - od ponad sześćdziesięciu lat związany z Politechniką Warszawską, a w szczególności z Wydziałem Mechatroniki, którego był dziekanem, został uhonorowany 45. Medalem Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus.

Komunikat prasowy z dnia 15.06.2018 - Politechnika Warszawska i Veolia Energia Warszawa S.A. nawiązują współpracę

fot. Biuro Rektora PW

15 czerwca 2018 r. w  Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano ramową umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a  Veolią Energia Warszawa. Dokument w imieniu spółki sygnował Jacky Lacombe - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Warszawa oraz ze strony uczelni prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Komunikat prasowy z dnia 13.06.2018 r. - Promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej, wręczenie Medalu PW oraz rozdanie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa

Medal Politechniki Warszawskiej

18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych Politechnika Warszawska uhonoruje najwyższym odznaczeniem uczelni prof. dr. hab. inż. Grzegorza Pawlickiego. Nagrodę Siemensa odbiorą laureaci konkursu.

Komunikat prasowy z dnia 25.05.2018 - Uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów

Na PW został ogłoszony konkurs NCBR "Trzecia Misja Uczelni", fot. Biuro Rektora PW

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom  kształcenia oraz realizacji działań dydaktycznych, kursów i szkoleń, uczelnie będą miały możliwość szerszego wyjścia z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Komunikat prasowy z dnia 23.05.2018 - Seminarium naukowe „Patriotyzm i niepodległość – dar czy wyzwania”

Na początku czerwca na Politechnice Warszawskiej odbędzie się spotkanie, którego gościem specjalnym będzie prof. Jan Żaryn, Senator RP. To już kolejne wydarzenie będące częścią uczelnianych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komunikat prasowy z dnia 23.04.2018 - Wydział MiNI podpisał porozumienie z Ministerstwem Finansów

Minister Finansów i Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej/fot. MF

Ministerstwo Finansów będzie współpracować z kolejnym wydziałem Politechniki Warszawskiej w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w obszarze analitycznym oraz infrastruktury IT.

Komunikat prasowy z dnia 10.04.2018 - 10. Medal Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej dla naukowca z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

10 kwietnia 2018 r. Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów. Podczas wydarzenia przyznano 10. Medal Młodego Uczonego oraz wręczono pamiątkowe statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

Komunikat prasowy z dnia 6.04.18 r. - Współpraca Ministerstwa Finansów i Politechniki Warszawskiej przy projektach analitycznych i IT

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) PW prof. Krzysztof Zaremba.

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) PW prof. Krzysztof Zaremba podpisali 6 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów „Porozumienie o współpracy". Chodzi m.in. o realizację wspólnych projektów analitycznych oraz dotyczących infrastruktury IT.

Komunikat prasowy z dnia 3.04.2018 r. - Promocje doktorskie w Politechnice Warszawskiej, Medal Młodego Uczonego i wręczenie statuetek w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego

Medal Młodego Uczonego, fot. Biuletyn PW

10 kwietnia 2018 r. Politechnika Warszawska powita w swoim gronie nowych doktorów. Podczas wydarzenia Medalem Młodego Uczonego zostanie uhonorowany dr Krzysztof Szerenos. Zostaną również rozdane statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

Komunikat prasowy z dnia 23.03.2018 - Finał XIX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Laureaci XIX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) z promotorami/fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska oraz Fiat Chrysler Automobiles (FCA) po raz dziewiętnasty wręczyły nagrody w Konkursie na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs jest efektem zawartej w 1997 roku umowy ramowej o współpracy warszawskiej uczelni technicznej i włoskiego koncernu motoryzacyjnego.

Komunikat prasowy z dnia 13.03.2018 - Największe studenckie Targi Pracy: przyjdź porozmawiaj z niemal 100 wystawcami!

To już 25. edycja Inżynierskich Targów Pracy w Politechnice Warszawskiej, które w dniach 13-14 marca 2018 r. odbywają się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszy Plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera.

Komunikat prasowy z dnia 7.03.2018 - Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Podpisanie umowy

Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Komunikat prasowy z dnia 6.03.2018 r. - Profesor Roman Barlik z Medalem Politechniki Warszawskiej

Profesor Roman Barlik, ekspert w zakresie energoelektroniki i automatyki napędu elektrycznego - od ponad czterdziestu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, został uhonorowany 44. Medalem Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus.

Komunikat prasowy z dnia 27.02.2018 - Politechnika Warszawska przystępuje do inicjatywy przywracania sprawności ruchowej społeczeństwu

W ramach wspierania inicjatyw prozdrowotnych Politechnika Warszawska włączy się w działania Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej. Temat współpracy został omówiony na spotkaniu w dniu 27 lutego 2018 r. z Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim - honorowym patronem inicjatywy.

Komunikat prasowy z dnia 21.02.2018 - Politechnika Warszawska przystąpiła do konsorcjum naukowego Pol-Stor-En

- Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie  - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 r. w siedzibie ME, wzięli również udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister energii Michał Kurtyka.

Komunikat prasowy z dnia 20.02.2018 r. - Studenci projektują Farmę Dobrej Woli

Studencki nowatorski projekt „Farma Dobrej Woli” od dziś realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. 20 lutego 2018 r. prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” podpisali w tym zakresie porozumienie.

Komunikat prasowy z 1.02.2018 - Ruszył Warszawski Indeks Powietrza

Miasto Warszawa oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli narzędzie dzięki, któremu mieszkańcy stolicy zyskali dostęp do przejrzystych i intuicyjnych informacji oraz prognoz związanych z jakością powietrza. Ruszył Warszawski Indeks Powietrza.

Komunikat prasowy z 16.01.2018 - Program Mieszkanie Plus potrzebuje śmiałych wizji i nowatorskich pomysłów

Laureaci konkursu

Realizacja rządowego programu mieszkaniowego jest wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Dlatego cieszę się, że w dyskusję o wizji dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego tak licznie włączyli się młodzi profesjonaliści – studenci, doktoranci i absolwenci uczelni wyższych – powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas wręczenia nagród laureatom konkursu „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”.

Komunikat prasowy z dnia 5.01.2018 - Politechnika Warszawska zaprasza na setny koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Od pierwszego koncertu Wielkiej Muzyki w Małej Auli minęło już piętnaście lat. Przez ten czas na scenach Politechniki Warszawskiej wystąpiło wielu znamienitych artystów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 13 stycznia w Dużej Auli zabrzmi setny koncert z cyklu, który otworzy na Uczelni obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.