Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady bezpieczeństwa

  • odległość między stanowiskami pracy bezwzględnie co najmniej 1,5 m
  • odległość między osobami podczas kontaktu, oczekiwania w kolejce, przemieszczania się itp. bezwzględnie co najmniej 1,5 m
  • bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa w budynkach uczelnianych
  • bezwzględne umieszczenie przy wejściu do budynków płynów do dezynfekcji rąk
  • bezwzględna obowiązkowa i częsta dezynfekcja rąk, pomieszczeń, wspólnych przestrzeni w obiektach
  • bezwzględne obowiązkowe i częste wietrzenie pomieszczeń
  • bezwzględne stosowanie się do ograniczeń w liczbie osób przebywających w jednym czasie w pomieszczeniu
  • zalecane ograniczenie obiegu papierowych dokumentów do niezbędnego minimum, zalecana 24-godzinna kwarantanna dokumentów