Znak Politechniki Warszawskiej

Organizacja pracy

  • pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni pracują w trybie mieszanym/rotacyjnym lub zdalnym, z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa i na podstawie decyzji kierowników jednostek
  • pracownicy administracyjni i techniczni pracują w trybie mieszanym (naprzemiennie stacjonarnie i zdalnie), z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
  • możliwość pracy zdalnej za zgodą kierownika jednostki lub na jego wniosek za zgodą Prorektora ds. Ogólnych, Kanclerza lub Kwestora (zgodnie z podległością służbową)
  • ograniczenie kontaktów osobistych między pracownikami i z pracownikami do niezbędnego minimum, zalecany kontakt przy użyciu środków porozumiewania się na odległość