Znak Politechniki Warszawskiej

Kształcenie

  • zajęcia (w tym praktyczne i sportowe) w formule zdalnej, możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych z zachowaniem wszystkich zaostrzonych zasad bezpieczeństwa i po uzyskaniu zgody Rektora; wniosek przedstawiony przez kierownika jednostki wcześniej opiniuje Zespół ds. koordynacji działań prewencyjnych związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa – zgodnie z §1 Zarządzenia Rektora nr 6/2021
  • zalecane organizowanie egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych w trybie zdalnym; dopuszczalny tryb stacjonarny po dostosowaniu do zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
  • udział w rywalizacji sportowej możliwy przy zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa określonych przez organizatorów wydarzeń
  • zalecany kontakt z prowadzącymi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość