Znak Politechniki Warszawskiej

Dostępność uczelni

  • budynki uczelni dostępne dla społeczności PW z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa (zachowanie dystansu społecznego, limity osób, obowiązek zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk) i zasad wprowadzonych przez kierowników obiektów (pomiar temperatury przy wejściu, wpis do księgi wejść/wyjść i inne)
  • możliwe ograniczenia w dostępności budynków dla osób spoza PW (np. konieczność wcześniejszego umówienia się), szczegółowe zasady określają kierownicy obiektów