Znak Politechniki Warszawskiej

Akademiki

  • zaostrzone zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez Kanclerza (zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcja rąk i wspólnych przestrzeni)
  • możliwość kwaterowania i wykwaterowania z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
  • możliwość wykwaterowania z akademika przy zachowaniu ważności skierowania do końca okresu, na jaki zostało ono przyznane (możliwość powrotu do akademika w razie konieczności)
  • zakaz przyjmowania gości z zewnątrz, zniesiony zarządzeniem Kanclerza nr 7/2021 z 28 maja 2021 r.
  • możliwość przekwaterowania (ze względu na sytuację epidemiczną) do innych pokoi lub akademików tych osób, które pozostały w akademikach
  • bezwzględny zakaz zgromadzeń i organizacji spotkań, zniesiony zarządzeniem Kanclerza nr 7/2021 z 28 maja 2021 r.
  • możliwe używanie wspólnych pomieszczeń (jak pokoje cichej nauki, sale TV czy przechowalnie bagażu) pod warunkiem spełnienia zaleceń GIS i zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; ostateczną decyzję podejmuje kierownik DS w porozumieniu z Radą Mieszkańców
  • bezwzględne ograniczenie osobistych kontaktów między mieszkańcami, pracownikami oraz mieszkańcami i pracownikami do minimum
  • w kontaktach mieszkaniec – pracownik bezwzględnie zalecany kontakt mailowy lub telefoniczny, kontakt osobisty dopuszczalny po wcześniejszym umówieniu się