Znak Politechniki Warszawskiej

Wyjazdy

  • możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów po uzyskaniu stosownych zgód i na ogólnie przyjętych zasadach