Znak Politechniki Warszawskiej

Wydarzenia

  • możliwość organizowania na terenie uczelni wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, naukowych, sportowych i innych po uzyskaniu stosownych zgód i na ogólnie przyjętych zasadach