Znak Politechniki Warszawskiej

Akademiki

  • standardowe zasady bezpieczeństwa
  • możliwość kwaterowania i wykwaterowania na ogólnych zasadach
  • możliwość zgromadzeń i organizacji spotkań
  • możliwość przyjmowania gości z zewnątrz