Znak Politechniki Warszawskiej

Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna.

---

Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie. Brak dodatkowych ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczelnia funkcjonuje w ograniczonym trybie. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa, kształcenie hybrydowe, praca stacjonarna.

Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna.

Uczelnia funkcjonuje zdalnie, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy uczelni. Maksymalnie zaostrzone zasady bezpieczeństwa.

NOWE Zarządzenie Kanclerza nr 7/2021 z 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania domów studenckich PW w okresie epidemii"

Zarządzenie Rektora nr 40/2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie 20 lutego - 16 czerwca 

Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19

Informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub o odbywaniu kwarantanny należy zgłaszać na adres powiadomienia@pw.edu.pl
Informacja o pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji