Znak Politechniki Warszawskiej

Uczelnia w czasie pandemii

Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie. Brak dodatkowych ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczelnia funkcjonuje w ograniczonym trybie. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa, kształcenie hybrydowe, praca stacjonarna.

Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna.

Uczelnia funkcjonuje zdalnie, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy uczelni. Maksymalnie zaostrzone zasady bezpieczeństwa.

Informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub o odbywaniu kwarantanny należy zgłaszać na adres powiadomienia@pw.edu.pl
Informacja o pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji