Spółki spin-off

Chcemy, żeby innowacyjne pomysły i technologie naszych naukowców były wprowadzane na rynek. Proces ten wspiera zakładanie spółek spin-off. Obecnie Politechnika ma udział w 25 takich spółkach. Są to:

 • ADJ Nanotechnology - bioaktywne cząstki nanokompozytowe do zastosowania jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących,
 • AMAZEMET - materiały do druku 3D z metali, nowoczesna metalurgia i technika ultradźwiękowa,
 • Azocarbon - nanopowłoki i nanowarstwy do zastosowań przemysłowych,
 • A&T LAB,
 • BIOTmi - tworzenie innowacyjnych preparatów dla branży kosmetycznej i spożywczej, wolnych od sztucznych aromatów i konserwantów,
 • ChipCraft - nowoczesna technologia precyzyjnej nawigacji do zastosowań mobilnych,
 • ECOBEAN - zagospodarowanie odpadów kawowych,
 • EMArges,
 • EXOFRAME,
 • FIT - nowoczesne przewodniki jonowe do zastosowań w magazynach energii, bateriach i akumulatorach,
 • Fuell Cell Poland - ogniwo paliwowe do powszechnego użytku,
 • GKP AERO - innowacje z zakresu inżynierii lotniczej,
 • Heritage Imaging - nowoczesne techniki obrazowania do zastosowań muzealnych,
 • IKOROL - nowoczesne pokrycie antykorozyjne,
 • INTEMA,
 • Materials Care - druk materiałów 3D do zastosowań medycznych,
 • MATERIAL CONSULTING,
 • Microdelta,
 • NANO4TOOLS - metody ulepszania właściwości stali narzędziowej do zastosowań przemysłowych,
 • nanoMAT - nowoczesne materiały grafenowe,
 • NanoSANDD,
 • NanoStal - technologie polepszania właściwości mechanicznych stali,
 • NOVELinks - nowoczesne powłoki i kleje wykorzystujące różne formy nanowęgla,
 • Smart Fluid - ciecze nieniutonowskie do zastosowań przemysłowych i użytkowych,
 • XY-Sensing - zaawansowane rozwiązania radarowe.