Publikacje i patenty

Przygotowywanie publikacji to nieodłączna część pracy naukowej. To one opisują i podsumowują dorobek badawczy, często wielomiesięczny albo nawet wieloletni wysiłek.

W 2020 roku nasi badacze przygotowali kilka tysięcy publikacji naukowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Bazie Wiedzy PW. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki publikacji i poznawania dorobku naszych naukowców.

Zwieńczeniem prac badawczych naszych naukowców są nie tylko publikacje, ale także wynalazki, szczególnie te objęte ochroną patentową.

W 2020 roku do Urzędu Patentowego RP zgłosiliśmy 58 projektów wynalazczych z Politechniki i uzyskaliśmy w Polsce 53 prawa wyłączne. Szczegółowe informacje o patentach z PW są dostępne w Bazie Wiedzy PW.