Znak Politechniki Warszawskiej

Zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN

Informujemy, że w sekcji Raportowanie – projekty z NCN zamieszczone zostały zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Zalecenia są dostępne na stronie: http://www.ncn.gov.pl.