Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego