Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane od 1992 r. Otrzymują je wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fnp.org.pl